Kysymyksiä ja vastauksia

Tänne keräämme kysymyksiä ja vastauksia, joita vuosien varrella olemme saaneet yrityksiltä, organisaatioilta ja interim – ammattilaisilta.

Jos sinulle herää kysymyksiä, etkä löydä vastausta alta, niin lähetä kysymyksesi sähköpostitse


Milloin vuokrajohtaja on hyvä ratkaisu?

Kun yritys haluaa nopeasti löytää kokeneen johtajan tai ammattilaisen jollekin tietylle alueelle tai funktioon. Kun perinteinen rekrytointi kestää liian pitkään tai kun konsulttipalveluiden kautta ei saada riittävästi hands-on toimintaa.
Kyseessä voi olla kriittisen tehtävän täyttäminen, uuden liiketoiminta-alueen käynnistäminen, digitaalisen transformaation toteuttaminen, ulkomaan yhtiön perustaminen, exit /IPO tms. Yleensä tarve on kuitenkin löytää aikaansaavia osaajia, jotka varmistavat asioiden eteenpäin menemisen ja toteutuksen.
 

Onko Nordic Interimin interimprosessi erilainen muihin toimijoihin verrattuna?

Me uskomme että on, koska asiakkaamme haluavat löytää nopeasti ratkaisun haasteeseensa sen sijaan, että käyttävät kallista aikaa kandidaattien haastatteluihin ja CV:n läpikäyntiin. Me poimimme tehtävään sopivat henkilöt verkostostamme, kontaktoimme uusia potentiaalisia kandidaatteja sekä hyödynnämme suhteitamme muissa rekrytointiyrityksissä. Näin voimme toimeksiannon käynnistyttyä viikon-parin sisällä tarjota asiakkaallemme muutaman henkilön, joilla on toimeksiantoa varten sopivia tausta, jotka ovat kiinnostuneita tehtävästä ja valmiita aloittamaan työt välittömästi.

 

Mikä on johdon konsultin ja interim – ammattilaisen ero?

Interim-ammattilainen Johdon konsulttit
Pääfokus Viedä läpi ja toteuttaa muutoksia ja saavuttaa tuloksia. Analyysit, neuvonta, best practice – ohjeita, ratkaisujen suunnittelu ja/tai projektijohto
Kokemus Pitkä kokemus operatiivista toiminnasta, johtamisesta sekä toimialasta tai funktiosta. Perustaa toimintansa metodeihin, prosesseihin ja analyysiin. Kokemus toimialasta tai funktiosta on peräisin konsulttiyrityksestä.
Toteutustapa Toimii osana yrityksen organisaatiota, usein joko budjetti tai tulosvastuu P/L Toimii yrityksen ulkopuolisena asiantuntijana (usein ohjelma- tai projektimuotoisesti)
Ikä + 45 vuotta riippuen toimiala- ja funktiokokemuksesta Usein 25 – 45 -vuotiaita
Lojaalisuus 100% lojaali yritystä ja tavoitteita kohtaan. Raportoi muiden työtekijöiden tavoin. Lojaali toimeksiantajaa kohtaan, mutta myös konsulttiyritystä ja sen tavoitteita kohtaan.

Mille aloille tarjoatte vuokrajohtajia?

Me tarjoamme palvelujamme sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Päätavoitteemme on ratkaista eri toimialoilla toimivien yritysten organisaatiohaasteet, kun kyseessä on johtotehtävät ja/tai suurempien kehitys- ja muutosprojektien toteuttaminen.
 

Toteutatteko myös kansainvälisiä toimeksiantoja?

Kyllä. Yhdessä suurimpien johtavien interimtoimijoiden kanssa Saksassa, Ranskassa ja USA:ssa olemme perustaneet Globalise -verkoston, johon kuuluu jäseniä tällä hetkellä 15 maasta. Noin 10 % toimeksiannoistamme on kansainvälisiä ja määrä kasvavaa jatkuvasti. Kyse voi olla joko pohjoismaisesta yrityksestä, joka tarvitsee apua jossain päin maailmaa tai kansainvälisestä yrityksestä, joka kaipaa tukea Pohjoismaissa.
 

Miten käsittelette luottamuksellisuutta?

Luottamuksellisuus on kunnia-asiamme sekä toimeksiantajiamme että vuokrajohtajiamme kohtaan. Jokaisen toimeksiannon alkaessa sovimme toivotusta luottamuksellisuuden tasosta. Usein yksityisyyden taso on astetta korkeampi kuin ehkä olisi tarpeen mutta olemme oppineet, että pitkällä aikavälillä se on kaikille paras ratkaisu. Jos toimeksiantajamme edellyttää, allekirjoitamme kaikkien osapuolten kanssa salassapitosopimuksen (NDA/ Non-Disclosure-Agreement).
 

Mitä vuokrajohtaja maksaa?

Interim – ammattilaisen kustannus on täysin riippuvainen siitä, mihin tehtävään ja miten pitkäksi aikaa henkilöä tarvitaan. Jotta voimme esittää arvion kustannuksista, käymme yhdessä läpi yrityksen haasteen ja tilanteen ja sen jälkeen interimjohtajan todennäköisen palkkiotason. 
 

Miten tarkistatte vuokrajohtajan taustan?

Kaikkien interimjohtajien referenssit selvitetään heidän antamistaan lähteistä. Ne vuokrajohtajat, jotka ovat toimineet kanssamme aikaisemmin, tunnemme luonnollisesti hyvin. Jos toimeksiantaja niin toivoo, voimme tehdä täydellisen taustaselvityksen valitusta kandidaatista.
 

Miten Nordic Interim varmistaa toimeksiannon laadun?

Mikäli toimeksianto ei näytä kehittyvän toivotulla tavalla (jota tapahtuu todella harvoin), sopimus voidaan irtisanoa. Jokainen toimeksianto on ainutlaatuinen, mutta usein irtisanomisaika on lyhyt. Meidän interimjohtajat kuuluvat luonnollisesti myös vastuuvakuutustemme piiriin.
 

Miten toimin, jos haluaisin liittyä verkostoonne?

Jos haluat liittyä interimverkostoomme, ota yhteyttä niin kerromme lisää. Kun työskentelet interimtoimeksiannossa meidän kauttamme, toimit omassa yrityksessäsi tai toiminimellä ja laskutat tekemästäsi työstä yrityksesi kautta.
 

Voiko yritys palkata interimjohtajan toimeksiannon päätyttyä?

Sopimuksissame toimeksiantajan kanssa sovitaan mahdollisista siirtymämaksuista, jos yritys toimeksiannon päätyttyä haluaa palkata interimjohtajan pysyvään työsuhteeseen. Ymmärrämme hyvin, että yritykset saattavat haluta palkata hyväksi havaitun henkilön.
 

Kuinka pitkiä interimtoimeksiannot yleensä ovat?

Suurin osa toimeksiannoistamme liittyy yritysten laajempiin kehitysohjemiin. Siksi toimeksiantomme ovat usein hiukan pidempiä kuin alalla näyttäisi olevan tavallista. Minimikesto on vähintään 4 kuukautta. Tyypillinen toimeksiannon pituus on 6 – 12 kuukautta.