Suttunen kuva - käytetty verkkosivulla copy.jpg

4 syytä palkata vuokrajohtaja

1. Tärkeiden projektien toteutus ja läpivienti

On tilanteita, jolloin yritykset huomaavat ettei heillä ole resursseja päämääriensä tavoittamiseksi. Tämä voi liittyä uuden tuotteen lanseeraamiseen, uuden yksikön avaamiseen tai uuden markkina-alueen tavoittelemiseen.

Toimiala- tai projektikohtaista tietämystä voi hankkia monella eri tavalla. Interimjohtajien etu on kuitenkin siinä, että he tuovat mukanaan valmista näkemystä ja kokemusta ja tätä kautta nopeaa tuloksentekokykyä. Siksi vuokrajohtajan käyttäminen on kustannustehokas vaihtoehto.

Oikein valittu interimjohtaja vauhdittaa projektin onnistumista ja tarjoaa työkaluja tehdä muutoksesta pysyvää. Interimjohtaja palkataan suorittamaan tarkkaan rajattua toimeksiantoa, jolloin he ovat vapaita erilaisilta häiriötekijöiltä ja sitoutuvat saattamaan projektin loppuun asti.

2. Prosessien kehittäminen ja muuttaminen

Totuus on, että harvat yritykset pitävät muutosohjelman läpikäymisestä. Ne voivat olla kalliita ja aikaa vieviä, ja aiheuttavat häiriöitä jokapäiväiseen työhön. Mutta ilman muutosta maailma seisahtuisi.

Digitaalinen muutos on esimerkki alueesta, jossa interimjohtajan työpanoksella saadaan merkittävää lisähyötyä. Yritykset usein priorisoivat niitä asioita, joita asiakas näkee: yrityksen verkkosivuston tai sosiaalisen median ja verkossa tapahtuvan kaupankäynnin. Nämä alueet ansaitsevat oikeutetusti huomiota; ne ovat yrityksen julkisivu.

Mutta digitaalisen muutoksen on myös tapahduttava kulissien takana. Järjestelmät ja ohjelmistot kehittyvät jatkuvasti, ja niitä oikeaoppisesti hyödyntämällä yritys toimii tehokkaammin. Käyttämällä oikeaa teknologiaa saadaan aikaan positiivisia vaikutuksia kaikkiin organisaation prosesseihin esim. palvelustandardien määrittelystä henkilökunnan pysyvyyteen.

3. Kulujen leikkaaminen

Rahaa ja resursseja voi aina käyttää tehokkaammin. Kuluttaminen on helppoa ja kustannukset kasautuvat nopeasti, joten molempia tulee säännöllisesti seurata ja arvioida.

Jotkut vuokrajohtajamme ovat erityisen kokeneita kustannusten leikkaamisessa. Tämä saattaa olla päällimmäinen syy heidän palkkaamiseensa, tai osa laajempaa kannattavuuden parantamistavoitetta.

Ulkopuolisen näkökulma kuluja karsittaessa on usein hyödyllinen, etenkin jos muutokset vaikuttavat suoraan yrityksen henkilöstöön. Kokeneet Interimjohtajat löytävät osa-alueita, joissa säästöjä on tehtävissä. He osaavat myös tunnistaa toiminnot, joihin tulisi panostaa liikevaihdon ja kannattavuuden kasvattamiseksi.

4. Kasvun rahoitus

Interimjohtajalla on merkittävä rooli, kun arvioidaan organisaation resursseja, kassavirtaa ja ennusteita tulevaisuuden kasvun kannalta. He pystyvät ulkopuolisena tarkastelemaan nykytilannetta objektiivisemmin kuin ehkä jo pidempään yrityksessä työskennellyt henkilö.

Talousasioihin erikoistuneet vuokrajohtajat tuovat asiantuntijan tietotaitoa yrityksille, jotka etsivät kasvurahoitusta. He voivat käyttää kontaktejaan, toimialatietouttaan ja kokemustaan erilaisten rahoituksen lähteiden määrittelyssä sekä myös toteuttamaan itse hakuprosessin.